dissabte, 1 de desembre de 2007

1 de desembre, dia mundial de la lluita contra la sida.

Des d'aquí ens volem afegir a la commemoració del dia mundial de la lluita contra la sida.
És un problema que afecta a tots, grans i menuts, homes i dones, ja no és un fet que simplement recau sobre drogodependents o homosexuals, tota la població som susceptibles d'infectar-nos del virus del VIH.
Per evitar la transmisió podem seguir unes mesures de precaució: si hem de mantenir relacions sexuals seria convenient coneixer bé la parella, però en el seu defecte, sempre podem recorrer a les relacions sexuals sense necessitat de penetració, i sinó a l'ús del preservatiu, ja sigui el masculí o el femení, els quals ens protegeixen de qualsevol malaltia de transmisió sexual. També és molt important evitar compartir objectes que hagin estat en cotacte amb la sang, com poden ser xeringues, agulles d'acupuntura o de tatuatge si no estem segurs de que les condicions d'esterilitat són les òptimes, no utilitzar material d'ús personal (com el raspall de dents) de persones desconegudes i no donar sang en els tres mesos posteriors d'haver estat exposat a un comportament o situació de risc.
Per finalitzar, només expressar en forma d'una frase el que seria un somni per tots: "la sida s'ha erradicat".